kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Ogłoszenia
LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-02-16 10:54:45
W dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 08:15 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesj  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.6747.4.2.2017 na wniosek Burmistrza Kolbuszowej, zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa z dnia 21.12.2017 r w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00" w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, powiat kolbuszowski
2018-02-06 12:51:55
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 30 stycznia 2018 r. znak: RZ.ZUP.4.521.1.40.2018.ID w sprawie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o warunkach zabudowy) w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: "Budowa podziemnych linii energetycznych kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznego podziemnego przyłącza kablowego nN 0,4 kV"
2018-02-05 14:50:53
Obwieszczenie   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Astrowej i Narcyzowej, oznaczonych nr ew. działek 48/145, 48/146, 48/147, 48/148 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 2309/6 położonej w Kolbuszowej przy ulicy F. Chopina przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2018-01-26 15:19:38
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

LI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-01-26 15:06:33
W dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w budynku Urzedu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się LI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Podjęcie uchw  ...więcej

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej
2018-01-24 15:11:49
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej w 2018 r. roku odbywać się będą w następujących terminach: 08 stycznia 12 lutego 12 marca 16 kwietnia  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-01-19 08:10:19
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.  ...więcej

Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 18 stycznia 2018 r. znak: RZ.ZUZ.4.421.7.2018.KZ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjno-rozsączających i rowów przydrożnych oraz na budowę, przebudowę, likwidację urządzeń wodnych w miejscowościach: Kolbuszowa Dolna, Werynia, Dzikowiec w zwiazku z inwestycją on. "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk"
2018-01-18 11:23:14
Obwieszczenie   ...więcej

Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji z dnia 27.12.2017r. znak: I-X.7840.2.46.2014 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 relacji Ocice-Rzeszów (budowa słupów trakcyjnych i rozwieszenie sieci trakcyjnej), obejmującej 72.43 km linii kolejowych: nr 25 Łódź Kaliska-Dębica km 256,500-257,700; nr 71 Ocice-Rzeszów km 0,000-67,600; nr 91 Kraków Główny Osobowy-Medyka km 154,800-158,430"
2018-01-17 12:30:36
Informacja Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

Ogłoszenie o opłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018
2018-01-16 08:53:46
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (łącznie z piwem) o obowiązku wniesienia „opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż nap  ...więcej

L sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-01-15 09:46:25
W dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się L sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządk  ...więcej

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej (I połowa 2018 r.)
2018-01-09 10:15:18
Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej w I połowie 2018 r. roku odbywać się będą w następujących terminach: 08 stycznia 12 lutego 12 marca 16  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 48/67 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2018-01-05 09:39:02
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: I-IX.7820.1.4.2016 z dnia 29.12.2017 r. uchylającej w części decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.03.2017 r. Nr 2/2017 znak: I-IX.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 - 17l+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie"
2018-01-03 23:40:54
  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie wykaz nieruchomości gruntowej położonej Weryni, oznaczonej nr ew. działki 815 oraz położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 2381/1 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika
2017-12-19 13:40:13
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości położonej Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 48/135 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz oznaczonej nr ew. działki 99/28 położonej w Kolbuszowej Górnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2017-12-19 13:37:51
Burmistrz Kolbuszowej   informuje,   że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21   WYWIESZONY ZOSTAŁ       zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce   ...więcej

XLIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-12-14 13:15:01
W dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 08:30 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Przy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2017-12-13 09:09:16
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY   zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 z  ...więcej

XLVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-12-11 08:05:17
W dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 12:30 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XLVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porz  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Weryni, oznaczonych nr ew. działki 816/21, 816/22 oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 590/17 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
2017-11-29 08:01:58
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 280
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl