kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.14.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami”
2018-02-09 13:30:55
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.13.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”
2018-02-09 13:29:51
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.9.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 Nowa Wieś. Zadanie nr 04-10-1.1-01. W ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
2018-02-09 13:28:57
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.5.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr KOB3302E”
2018-02-09 13:27:46
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.12.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku handlowo-usługowego”
2018-02-02 12:48:38
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.11.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej”
2018-02-02 12:47:25
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.10.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr KOB7003_A”
2018-02-02 12:45:51
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2018r., znak: I-V.746.2.1.2018 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi, na działce nr ewid. 139 obręb 0006 Tarnowska Wola, na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, na działce nr ewid. 1568 obręb 5 Majdan Królewski, na terenie gminy Majdan Królewski oraz na działce nr ewid. 1830/1 obręb 11 Widełka, na terenie miasta i gminy Kolbuszowa, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach elektryfikacji linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów Główny”
2018-02-02 12:00:14
Obwieszczenie   ...więcej

RGKiB.6733.7.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-01-23 10:43:57
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.6.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kolbuszowej oraz w miejscowości Nowa Wieś"
2018-01-22 13:38:00
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia znak: I-IV.745.2.90.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Widełce, na działkach ozn. nr ew.: 1329/2, 1330/7, 4058/2, 1363, 1330/4 położonych w miejscowości Widełka dla Gminy Kolbuszowa"
2018-01-12 14:05:02
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

RGKiB.6733.4.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-01-10 14:48:09
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.3.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-01-10 14:46:23
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.2.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i nN 0,4kV oraz budowa elektroenergetycznego podziemnego przyłącza kablowego nN 0,4kV”
2018-01-09 15:09:21
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.1.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa nadziemnej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budową podziemnych linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i nN 04kV oraz budową elektroenergetycznego podziemnego przyłącza kablowego nN 0,4kV”
2018-01-09 15:08:12
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.172.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/74, 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka
2018-01-08 12:07:11
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.171.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka
2018-01-08 12:05:50
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.170.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka
2018-01-08 12:04:18
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.169.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka
2018-01-08 12:03:13
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.168.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka
2018-01-08 12:02:07
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 477
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl